U bent hier

Home

Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae

Bij de Elachistidae zijn er 4 subfamilies bekend uit Europa, de Depressariinae, Elachistinae, Ethmiinae en de Parametriotinae. Er zijn tot nu toe 490 soorten bekend uit de familie van de Elachistidae.
In deze lijst wordt de subfamilie Elachistinae besproken, deze subfamilie is onderverdeeld in 4 verschillende genera; Elachista, Perittia, Stephensia en Urodeta. Het is slechts uit de eerste 3 genera dat er soorten voorkomen in België. Van de 249 soorten Elachistinae zijn er 47 die in België te vinden zijn.  Alle soorten mineren en zijn moeilijk op naam te brengen doordat er van de biologie van deze soorten nog heel weinig geweten is.
Bij de lijst van Elachistidae hieronder zijn een aantal soorten weggelaten waarvan geen 100% zekerheid is. De soorten staan verborgen en zijn: Elachista anserinella, E. disemiella, E. herrichii, E. lastrella, E. nitidulella, E. trapeziella. Wanneer materiaal van toen toch nog wordt gecontroleerd zullen die soortenpagina's weer openbaar worden gemaakt. 
 
Hieronder de lijst met alle minerende Elachistinae van België:

Alpenzeggemineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze zeer zeldzame soort werd tussen 1980 en 2004 enkel in de provincie Antwerpen waargenomen. 
Bochtigesmelemineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Heel weinig info te vinden over deze soort. 
Elachista gangabella - Boskortsteelmineermot
Boskortsteelmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Karakteristiek voor deze soort is de zijden buis die de rups spint in de mijn waarin ze zich terugtrekt als ze wordt verstoord. 
Donkere grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Zeer zeldzaam in ons land.
Duinzeggemineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Zeer zeldzaam in ons land. 
Elachista subocellea - Geelbandgrasmineermot
Geelbandgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • De soort heeft een voorkeur voor bosranden en open plaatsen in het bos.
Geelkopgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Ook deze soort is zeer zeldzaam in ons land. 
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort komt vooral voor aan de kust waar de waardplanten staan.
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort prefereert kustgebieden. 
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Geen informatie beschikbaar.  
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Zeer zeldzame soort in ons land. 
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Enkel in het zuiden van ons land waargenomen. 
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • De rupsen kunnen verschillende mijnen maken.
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze zeer zeldzame soort is sinds 1980 niet meer waargenomen in ons land. 
Elachista gleichenella
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze zeldzame soort werd door Jean-Yves Baugnée in 2010 herontdekt in de provincie Namen. 
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • De eieren worden hoofdzakelijk afgelegd op de bladeren van Dactylis glomerata en Brachypodium sylvaticum.
geen Nederlandse naam
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort kan verschillende mijnen maken in hetzelfde blad. 
 • De groei van deze soort is heel traag, ze start met een mijn te maken in de herfst en verpopt maar in het jaar daarop in juni. 
Elachista pollinariella - Gepuncteerde grasmineermot
Gepuncteerde grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Zeldzaam in ons land. 
Elachista chrysodesmella - Gevinde kortsteelmineermot
Gevinde kortsteelmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Vooral in het zuiden van ons land. Maar na 2004 niet meer waargenomen behalve in de provincie Namen waar de soort opnieuw werd gemeld in 2016.
Elachista utonella - Gevlekte zeggemineermot
Gevlekte zeggemineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort komt vooral voor in moerasachtige gebieden en op zurige heidegronden.
Gierstgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • In Groot-Brittannië alleen op Milium. Zie ook opmerking op de site van Willem Ellis.
Elachista maculicerusella - Grijsgevlekte grasmineermot
Grijsgevlekte grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Zeer gewone soort in België.
 • Oligofaag op Poaceae.
Grijze grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Zeer zeldzaam in ons land. 
Grote grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • De mijn is niet te onderscheiden van die van Elachista luticomella
Stephensia brunnichella - Halsbandmineermot
Halsbandmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Op 14-11-2018 herontdekt door Ruben Meert.
 • Na de waarneming van Ruben de dagen erna op verschillende plaatsen opgedoken door gerichte zoektochten.
Kalkgraslandmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort prefereert open droge graslanden.
 • Op Festuca, één van de waardplanten van deze soort, komen ook heel wat andere Elachistidae voor, dat maakt determinatie van soorten op die plant zo goed als onmogelijk.
Perittia obscurepunctella - Kamperfoeliemineermot
Kamperfoeliemineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Soms zijn er meedere eieren op éénzelfde blad afgelegd, de mijnen die de rupsen dan maken kunnen samenvloeien tot één grote mijn.
Kleine grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Elachista freyerella heeft een voorkeur voor Poa-soorten.
Elachista poae - Liesgrasmineermot
Liesgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort is vooral te vinden aan de oevers van meren, sloten en traag stromende rivieren. 
Elachista subalbidella - Pijpenstrootjesmineermot
Pijpenstrootjesmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • De soort prefereert heidegebieden waar pijpenstrootje staat. 
 • Rupsen worden ook aangetroffen op Poa-soorten, maar de gelijkenis met andere Elachistidae is zo groot dat het zo goed als onmogelijk is om soorten op naam te krijgen.
Elachista nobilella - Prachtgrasmineermot
Prachtgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deschampsia flexuosa zou de belangrijkste waardplant zijn. Zie opmerking op de site van Willem Ellis. 
Elachista rufocinerea - Rossige grasmineermot
Rossige grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • De rupsen kunnen meer dan één mijn maken.
Elachista adscitella - Ruwesmelemineermot
Ruwesmelemineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Een zeldzame soort die recent werd teruggevonden door Jean-Yves Baugnée in Yvoir.
 • Soms zitten er twee of drie rupsen per mijn.
Elachista bifasciella - Tweebandgrasmineermot
Tweebandgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze zeldzame soort is reeds in 5 provincies waargenomen. 
Elachista geminatella - Veldbiesmineermot
Veldbiesmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort maakt Phyllonorycter-achtige vouwmijnen op verschillende Luzula.
 • Het uitgekweekte exemplaar werd op genitaal gecontroleerd door Jukka Tabell.
Elachista albifrontella - Witkopgrasmineermot
Witkopgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Na 2004 is deze zeldzame soort in de provincie Antwerpen gevonden. 
Elachista argentella - Witte grasmineermot
Witte grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • De mijn variëert van waardplant tot waardplant. 
Witte zeggemineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Zeer zeldzaam in ons land, het is van voor 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in ons land.
Elachista canapennella - Zilveren grasmineermot
Zilveren grasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Een vrij gewone soort die zo goed als overal in ons land kan worden aangetroffen. 
Elachista apicipunctella - Zilverpuntgrasmineermot
Zilverpuntgrasmineermot
Familie: Elachistidae ~ Subfamilie Elachistinae
 • Deze soort wordt overal in ons land waargenomen en soms in aantal.