U bent hier

Home

Atriplex patula

 • Hieronder alle soorten die op uitstaande melde voorkomen.
Coleophora adspersella - Witsprietmeldekokermot
Witsprietmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Op geschikte vindplaatsen kan de soort talrijk voorkomen.
Coleophora salinella - Melkwitte meldekokermot
Melkwitte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora sternipennella - Ganzenvoetkokermot
Ganzenvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste voedselplant is Chenopodium alba (Melganzevoet). 
Coleophora versurella - Bleekgestreepte meldekokermot
Bleekgestreepte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Normaal wordt in de literatuur niet gesproken van bladminerende activiteiten bij deze soort maar Chris Snyers vond C. versurella in Lima ~ Peru waarvan de jonge rupsjes kleine mijntjes maken op de bladeren in een langwerpige koker waarna ze na twee vervellingen overgaan tot zaadetende activiteit. De koker veranderd ook en wordt, op het moment van verandering van bladmineerder naar zaadeter, dikker en tonvormig. Ook de mondhoek veranderd van 10° naar 30° (pers. comm. Chris Snyers).
Coleophora vestianella - Zandmeldekokermot
Zandmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort is een zaadeter.
 • C. vestianella is (als imago) te verwarren met: C. silenella, C. galbullipennella, C. adspersella en C. versurella.
Chrysoesthia drurella - Gloriemot
Gloriemot
Familie: Gelechiidae
 • Het gebeurt regelmatig dat de afgesnoerde stukken bladweefsel rond de beginmijn roodpaars kleuren.
 • De mijnen kunnen een heel blad beslaan en vallen daardoor goed op.
 • Daarom gebeurt het soms dat rupsen ergens anders nieuwe mijnen moeten maken (te zien op foto 3, 4 & 5 in gallerij "rups").
Chrysoesthia sexguttella - Zesvlekmot
Zesvleksmot
Familie: Gelechiidae
 • Gelijkende soort op Chenopodium en Atriplex is Chrysoesthia drurella. Maar de rups van deze soort heeft geen rugstreep die Chrysoesthia sexguttella duidelijk wel heeft.
 • De soort heeft een voorkeur voor planten die in schaduwrijke omgeving staan.
Scrobipalpa atriplicella - Ganzenvoetzandvleugeltje
Ganzenvoetzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Deze bij ons zeer zeldzame soort heeft twee vermoedelijk zelfs 3 generaties per jaar.