U bent hier

Home

Atriplex prostrata

  • Hieronder alle soorten die op spiesmelde voorkomen.
Coleophora versurella - Bleekgestreepte meldekokermot
Bleekgestreepte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort is een zaadeter.
  • Normaal wordt in de literatuur niet gesproken van bladminerende activiteiten bij deze soort maar Chris Snyers vond C. versurella in Lima ~ Peru waarvan de jonge rupsjes kleine mijntjes maken op de bladeren in een langwerpige koker waarna ze na twee vervellingen overgaan tot zaadetende activiteit. De koker veranderd ook en wordt, op het moment van verandering van bladmineerder naar zaadeter, dikker en tonvormig. Ook de mondhoek veranderd van 10° naar 30° (pers. comm. Chris Snyers).
Coleophora salinella - Melkwitte meldekokermot
Melkwitte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora adspersella - Witsprietmeldekokermot
Witsprietmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort is een zaadeter.
  • Op geschikte vindplaatsen kan de soort talrijk voorkomen.
Scrobipalpa atriplicella - Ganzenvoetzandvleugeltje
Ganzenvoetzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Deze bij ons zeer zeldzame soort heeft twee vermoedelijk zelfs 3 generaties per jaar.
Chrysoesthia drurella - Gloriemot
Gloriemot
Familie: Gelechiidae
  • Het gebeurt regelmatig dat de afgesnoerde stukken bladweefsel rond de beginmijn roodpaars kleuren.
  • De mijnen kunnen een heel blad beslaan en vallen daardoor goed op.
  • Daarom gebeurt het soms dat rupsen ergens anders nieuwe mijnen moeten maken (te zien op foto 3, 4 & 5 in gallerij "rups").
Scrobipalpa nitentella - Kwelderzandvleugeltje
Kwelderzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is vooral te vinden in kuststreken waar de waardplanten voorkomen.