U bent hier

Home

Betula pubescens

 • Hieronder alle soorten die op zachte berk voorkomen.
Bucculatrix demaryella - Berkenooglapmot
Berkenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Opmerkelijk is dat de gang wegbuigt net voor of net wanneer de frassloze larvekamer wordt uitgevreten.
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
 • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Coleophora potentillae - Braamkokermot
Braamkokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Bruingrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfge soort.
Coleophora alnifoliae - Elzenkokermot
Elzenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Alnus is de voornaamste waardplant.
 • Ook op Alnus viridis.
 • Soms overwintert de koker twee maal.
Coleophora binderella - Gefrommelde kokermot
Gefrommelde kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een vrij zeldzame soort die verspreidt voorkomt in ons land.
 • Een typische koker waarvan de verschillende bladfragmenten steeds zichtbaar blijven.
Coleophora siccifolia - Grote bladkokermot
Grote bladkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft zeer polyfaag op tal van voedselplanten. Toch zijn Betula (berk) en Crataegus (meidoorn) de voornaamste.
 • Sommige auteurs vermoeden voor de rups een tweejarige cyclus.
 • Sindskort ook op Myrica gale (wilde gagel) aangetroffen.
Coleophora ahenella - Heksenmutskokermot
Heksenmutskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt op die van C. violacea.
 • Naast de gewone voedselplant Vuilboom (Rhamnus frangula) leeft de soort sporadisch op tal van andere struiken en planten.
Coleophora cornutella - Lichtbruine berkkokermot
Lichtbruine berkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft op vooral op Betula pubescens (zachte berk) maar ze kan ook op Myrica gale (gagel) worden aangetroffen. 
 • De rupsen komen vooral voor op zaailingen van hoogstens 50 cm.
 • Sindskort (2014) ook op Myrica gale (gagel) gevonden. Nog nooit eerder werd deze soort hier in België op deze waardplant aangetroffen. 
 • Zeer zeldzame soort die voorlopig na 2004 enkel en alleen in de provincie Limburg werd aangetroffen.
Coleophora fuscocuprella - Lichte groenglanskokermot
Lichte groenglanskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste waardplant is Corylus avellana, Hazelaar.
 • Deze soort maakt zowel mijnen aan de onder- als bovenkant. 
Coleophora orbitella - Okergrijze kokermot
Okergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora currucipennella - Okervlerkkokermot
Okervlerkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Na de overwintering maken de larven geen mijnen meer, maar veroorzaken skeletvraat.
 • Er is geen duidelijkheid over de juiste of belangrijkste waardplanten van deze soort. (verschillende auteurs noemen andere planten)
Coleophora prunifoliae - Prunuskokermot
Prunuskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Te verwarren: zowel imago’s als kokers zijn sterk te verwarren met een reeks andere Coleophora’s, vooral met C. serratella, … uitkweken en genitaal onderzoek is noodzakelijk! 
 • Prunus spinosa (Sleedoorn), is veruit de belangrijkste waardplant, bij de opsomming van de andere waardplanten wordt de juistheid in vraag gesteld.
Coleophora milvipennis - Spatelberkkokermot
Spatelberkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Berk, Betula spec. is veruit de voornaamste waardplant.
Coleophora violacea - Witsprietkokermot
Witsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn zowel boven- als onderzijdig te vinden.
 • Deze soort is zeer polyfaag en leeft vooral op Rosaceae.
Coleophora betulella - Witte berkenkokermot
Witte berkenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De mondhoek bij betulella is het kleinst in vergelijking met de andere soorten uit deze groep.
Coleophora anatipenella - Witte meidoornkokermot
Witte meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups vreet vlak voor het overwinteren erg veel kleine mijnvlekjes uit een blad, na overwintering worden vensters uit het blad gesneden.
Eriocrania salopiella - Geelkoppurpermot
Geelkoppurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • In het seizoen is het één van de laatste Eriocraniidae waarvan mijnen kunnen worden gevonden.
 • Recentelijk ontdekt door onze bladmijnenwerkgroep in Kluisbergen op 22-05-2009.
Eriocrania sangii - Grijsrupspurpermot
Grijsrupspurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Deze Eriocraniidae-mijn is gemakkelijk op naam te brengen aan de hand van de loodgrijze rups die erin zit.
 • Normaal altijd één rups per mijn maar soms gebeurt het dat de eitjes zo dicht tegen elkaar worden afgelegd dat twee rupsen in één mijn kunnen zitten. 
Eriocrania sparrmannella - Late purpermot
Late purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Van alle Eriocraniidae zijn het de mijnen van deze soort die het laatst in het seizoen kunnen gevonden worden.
 • Het eerste deel van de mijn komt ietwat hoekig over, later wordt dit overlopen door de blaasmijn.
Eriocrania cicatricella - Roze purpermot
Roze purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Meestal meerdere rupsen per mijn.
Eriocrania semipurpurella - Variabele purpermot
Variabele purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Verlaten mijnen van deze soort zijn niet op naam te brengen.
Heringocrania unimaculella - Zilvervlekpurpermot
Zilvervlekpurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Verlaten mijnen van de meeste Eriocraniidae zijn moeilijk op naam te brengen.
 • Verlaten mijnen verkleuren heel snel.
Phyllonorycter anderidae - Berkenopslagvouwmot
Berkenopslagvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeer lokaal en zeldzaam. In 1982 en 1983 alleen vermeld uit Antwerpen en Namur, sindsdien niet meer waargenomen in België.
 • Komt uitsluitend op zaailingen of erg jonge boompjes voor, die opgroeien in een kruidenrijke omgeving. 
 • Sindskort (2014) weer gevonden in ons land in de provincie Antwerpen door Carina Van Steenwinkel. 
Phyllonorycter ulmifoliella - Berkenvouwmot
Berkenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een van de gewoonste Phyllonorycter-soorten in België, overal aanwezig waar berk groeit, soms zeer talrijk.
 • Op berk kan ook de meer zeldzame Phyllonorycter cavella voorkomen. Bij deze soort heeft de mijn heel wat meer plooien in de onderepidermis dan P. ulmifoliella. Bij P. ulmifoliella ongeveer 1 tot 6 plooien, bij P. cavella 7 tot 12 plooien. 
Parornix betulae - Berkenzebramot
Berkenzebramot
Familie: Gracillariidae
 • Verspreid over bijna heel België en geregeld waargenomen, zij het nooit talrijk.
 • Ook op andere berkensoorten, o.a.: Betula papyrifera en B. nana
Caloptilia betulicola - Bruine berkensteltmot
Bruine berkensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Erg lokaal en zeldzaam, gemeld uit slechts vier provincies.
 • De soort komt het meest voor op zaailingen en erg jonge boompjes. 
Phyllonorycter cavella - Grote berkenvouwmot
Grote berkenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Lokaal en erg zeldzaam, al lange tijd niet meer uit België gemeld.
 • één waarneming uit Namen van 2011 werd onlangs bevestigd door Willem Ellis. Meer info op deze link. 
Phyllonorycter corylifoliella - Vruchtboomvouwmot
Vruchtboomvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Opmerkelijk is dat bij deze soort de jonge rups na het maken van de epidermale blaasmijn in die mijn zelf een kleinere tweede mijn maakt in het pallisadeparenchym (duidelijk te zien op de laatste foto in gallerij mijn). De rups leeft een tijdje in deze binnenmijn, later eet de rups het dak van de binnenmijn op. Er blijft dan een zwarte vlek over in het pallisadeparenchym (duidelijk te zien op de tweede foto in gallerij rups). 
 • Gewone soort in België.
Caloptilia populetorum - Witteberkensteltmot
Witteberkensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Eerste waarneming in België in 1995, nadien iets meer waargenomen in vier Vlaamse provincies.
 • In veel mindere mate ook waargenomen op Betula pubescens. De soort heeft een voorkeur voor zaailingen en jonge boompjes. 
Heliozela hammoniella - Berkenzilvervlekmot
Berkenzilvervlekmot
Familie: Heliozelidae
 • Deze soort werd door onze bladmijnenwerkgroep voor het eerst uit België gemeld op 30 augustus 2009 en sindsdien is deze soort reeds gemeld uit 7 verschillende provincies. Volgens ons is de soort niet zo heel zeldzaam want op sommige plaatsen komt ze in hoge aantallen voor.
 • Vooral te vinden waar opslag staat van zeer jonge berken.
 • Soms wordt de blaasmijn voorafgegaan door een korte gang maar meestal ligt de blaasmijn zeer dicht tegen de hoofdnerf.
Incurvaria pectinea - Berkenbladsnijdermot
berkenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Op de website van Willem Elllis staan nog verschillende andere waardplanten. >> link.
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Phylloporia bistrigella - Gelijnde witvlekmot
Gelijnde witvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Een opvallende maar toch zeldzame soort die, als mijn, de laatste tijd meer wordt waargenomen.
Leucoptera malifoliella - Appelsneeuwmot
Appelsneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • Gelijkende soorten zijn Callisto denticulella: Bij deze soort ligt er weinig frass in de mijn terwijl bij L. malifoliella er juist veel frass inligt. Bij C. denticulella is meestal een begingang te zien, bij L. malifoliella niet.
Lyonetia clerkella - Hangmatmot
Hangmatmot
Familie: Lyonetiidae
 • Deze soort heeft een hele waaier aan waardplanten. Vooral Betulaceae en Rosaceae.
 • Deze algemene soort variëert in aantal van jaar tot jaar.
 • De mijn is gemakkelijk te herkennen aan de slanke lange kronkelende gang waarin het frass steeds in een centrale lijn ligt.
Lyonetia prunifoliella - Sleedoornhangmatmot
Sleedoornhangmatmot
Familie: Lyonetiidae
 • Deze soort kan op sommige plaatsen in het zuiden van ons land massaal optreden. Maar meestal is ze zeldzaam!   
 • De belangrijkste waardplant voor deze soort is toch sleedoorn (Prunus spinosa).
Stigmella sakhalinella - Bladrandberkenmineermot
Bladrandberkenmineermot
Familie: Nepticulidae

Gelijkaardige mijnen:

 • Stigmella continuella: De begingang cirkelt een aantal keer rond de plaats van eiafleg. Met gevolg een bruine plek waar het ei is afgelegd door afsterven van bladweefsel.
 • Stigmella luteella: Ook hier cirkelt de gang een aantal keer rond de plaats van eiafleg en ligt het frass in een centrale korrelige lijn.

 

Stigmella confusella Donkere berkenmineermot
Donkere berkenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • De mijn lijkt sterk op die van Stigmella lapponica. Er is echter een groot verschil, bij Stigmella confusella ligt het frass in een constante centrale lijn terwijl de begingang bij lapponica volledig gevuld is met groen frass (duidelijk te zien op foto 1 in galerij mijn)
Ectoedemia minimella - Gerekte berkenblaasmijnmot
Gerekte berkenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort werd na lang zoeken door onze Werkgroep Bladmineerders voor het eerst gevonden in 2017 in de provincie Luik te Rocherath. Daar vonden we één mijn van deze soort!
 • In Groot-Brittannië wordt deze soort ook af en toe op Corylus avellana waargenomen. In België werd dit de eerste keer vastgesteld in 2018 in Rocherath waar één mijn werd gevonden op hazelaar.
Stigmella continuella Groene berkenmineermot
Groene berkenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Verse mijnen zijn zeer moeilijk te vinden omdat het donkergroene frass niet afsteekt tegen het groene blad (te zien op foto 1 & 2). Wanneer de mijnen verlaten zijn dan verkleurt de mijn naar bruin en zijn ze weer makkelijker te vinden (te zien op foto 4 & 5)
Stigmella luteella - Late berkenmineermot
Late berkenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Meestal niet meer dan één of twee mijnen per blad.
 • Mijnen van Stigmella luteella lijken op die van Stigmella betulicola. Alleen dat de beginmijn bij luteella zeer sterk is gewonden terwijl het eerste deel van de mijn van Betulicola een stuk minder gekronkeld is.
Ectoedemia occultella Ronde berkenblaasmijnmot
Ronde berkenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • De jonge mijnen hebben enkel die kleine zwarte bolvormige vlekken, het duurt ook een tijdje vooraleer de mijnen veranderen van uitzicht.
 • Die donkere vlek is geen opéénhoping van zwart frass, maar wordt veroorzaakt door de rups die zowel de boven als onderepidermis beschadigd. Waarschijnlijk sterven de cellen af en blijft het afgestorven gedeelte zo donker zoals je op de meeste foto's kunt zien.
Stigmella betulicola - Sociale berkenmineermot
Sociale berkenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
 • Mijnen van Stigmella betulicola lijken op die van Stigmella luteella. Alleen dat het eerste deel van de mijn bij luteella zeer sterk is gewonden terwijl dat bij Betulicola minder is. Ook liggen de windingen bij Stigmella betulicola minder dicht opéén gepakt.
Stigmella lapponica Vroege berkenmineermot
Vroege berkenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • De mijn lijkt sterk op die van Stigmella confusella. Er is echter een groot verschil, bij Stigmella lapponica vult het groene frass de beginmijn volledig, terwijl het frass bij confusella in de gehele gang in een centrale lijn ligt (duidelijk op foto 1 in galerij mijn)
 • Mijnen van deze soort kan men reeds vinden in mei of juni. Mijnen van de eerste generatie zijn schaars.
Roeslerstammia erxlebella - Haagrolmot
Haagrolmot
Familie: Roeslerstammiidae
 • Het zijn enkel de jonge rupsen die minerende activiteiten vertonen. De oudere rupsen leven vrij op het blad.
 • Deze zeer zeldzame soort werd sinds kort (2012) terug waargenomen na meer dan 30 jaar afwezigheid in België!!
 • Zelden op Acer pseudoplatanus.
Atemelia torquatella - Vanillevlekje
Vanillevlekje
Familie: Praydidae
 • Opmerkelijk is dat de rupsen een soort van webje spinnen onder de mijnen. In dat webje blijft een groot deel van het frass hangen dat uit de mijn wordt verwijderd.
 • De rupsen kunnen op een ander blad een nieuwe mijn maken als het oude blad is uitgemijnd.
 • Bij ons in België vooral te vinden op berk en dan meestal op de jonge planten.