U bent hier

Home

Corylus avellana

 • Hieronder alle soorten die op hazelaar voorkomen.
Bucculatrix demaryella - Berkenooglapmot
Berkenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Opmerkelijk is dat de gang wegbuigt net voor of net wanneer de frassloze larvekamer wordt uitgevreten.
Coleophora anatipenella - Witte meidoornkokermot
Witte meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups vreet vlak voor het overwinteren erg veel kleine mijnvlekjes uit een blad, na overwintering worden vensters uit het blad gesneden.
Coleophora badiipennella - Iepenkokermot
Iepenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft op tal van bomen en struiken toch is Ulmus (iep) de voornaamste.
 • Moeilijk te onderscheiden van Coleophora limosipennella
Coleophora binderella - Gefrommelde kokermot
Gefrommelde kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een vrij zeldzame soort die verspreidt voorkomt in ons land.
 • Een typische koker waarvan de verschillende bladfragmenten steeds zichtbaar blijven.
Coleophora currucipennella - Okervlerkkokermot
Okervlerkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Na de overwintering maken de larven geen mijnen meer, maar veroorzaken skeletvraat.
 • Er is geen duidelijkheid over de juiste of belangrijkste waardplanten van deze soort. (verschillende auteurs noemen andere planten)
Coleophora fuscocuprella - Lichte groenglanskokermot
Lichte groenglanskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste waardplant is Corylus avellana, Hazelaar.
 • Deze soort maakt zowel mijnen aan de onder- als bovenkant. 
Coleophora milvipennis - Spatelberkkokermot
Spatelberkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Berk, Betula spec. is veruit de voornaamste waardplant.
Coleophora orbitella - Okergrijze kokermot
Okergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Bruingrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfge soort.
Coleophora violacea - Witsprietkokermot
Witsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn zowel boven- als onderzijdig te vinden.
 • Deze soort is zeer polyfaag en leeft vooral op Rosaceae.
Dyseriocrania subpurpurella - Eikenpurpermot
Eikenpurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Een heel gewone soort in België die in alle provincies in aantal voorkomt.
 • Verlaten mijnen verkleuren en worden bruin.
Slanke purpermot - Paracrania chrysolepidella
Slanke purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Deze zeldzame soort werd sinds kort terug vastgesteld in ons land na meer dan 30 jaar afwezigheid.
Cameraria ohridella - Paardenkastanjemineermot
Paardenkastanjemineermot
Familie: Gracillariidae
 • In 1999 voor het eerst uit België bekend geworden in het park van Tervuren. Sindsdien verspreid over het hele land en soms massaal.
 • Sinds kort werd deze soort ook op allerlei andere waardplanten gevonden zoals Aesculus pavia, Acer pseudoplatanus en zelfs Ostrya carpinifolia. In Koersel werd de soort ook gevonden op Corylus avellana (hazelaar).
 • In 2017 vonden we met de Werkgroep Bladmineerders in de Cabourduinen te Adinkerke zelfs een mijn op Fagus sylvatica (beuk).
Parornix devoniella - Gewone zebramot
Gewone zebramot
Familie: Gracillariidae
 • De gewoonste Parornix-soort in België, wordt overal waargenomen waar hazelaar (Corylus avellana) groeit, soms talrijk.
 • Strikt monofaag op Corylus avellana.
 • In 2014 werd deze soort ook op Corylus colurna (Turkse hazelaar) gevonden door Bart Uitterhaegen. 
Phyllonorycter coryli - Hazelaarblaasmot
Hazelaarblaasmot
Familie: Gracillariidae
 • Gewoon overal waar hazelaar (Corylus avellana) groeit.
 • Monofaag op hazelaar. 
 • Werd ook waargenomen op Turkse hazelaar (Corylus colurna) door Bart Uitterhaegen.
Phyllonorycter nicellii - Hazelaarvouwmot
Hazelaarvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Overal waar Corylus avellana (hazelaar) groeit een gewone soort, soms erg talrijk. 
 • Strikt monofaag op hazelaar. 
Incurvaria masculella - Gewone witvlekmot
Gewone witvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Op foto 2 is duidelijk het litteken zichtbaar dat overblijft waar de vlinder het ei heeft afgelegd.
 • Ook de rupsen van Incurvaria soorten rusten in hoefijzervorm in de mijn (goed te zien op de hoofdfoto).
Incurvaria pectinea - Berkenbladsnijdermot
berkenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Op de website van Willem Elllis staan nog verschillende andere waardplanten. >> link.
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Stigmella floslactella Hazelaarmineermot
Hazelaarmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Op hazelaar (Corylus avellana) zijn de mijnen van Stigmella floslactella en Stigmella microtheriella over het algemeen nog uit elkaar te houden door de begingang waarin het frass bij Stigmella microtheriella in een smalle centrale lijn ligt terwijl bij Stigmella floslactella de begingang zo goed als volledig is gevuld. Maar door variatie in de mijnen kan het soms moeilijk worden.
Stigmella microtheriella Slanke mineermot
Maagdelijke mineermot
Familie: Nepticulidae
 • Op hazelaar (Corylus avellana) zijn de mijnen van Stigmella floslactella en Stigmella microtheriella over het algemeen nog uit elkaar te houden door de begingang waarin het frass bij Stigmella microtheriella in een smalle centrale lijn ligt terwijl bij Stigmella floslactella de begingang zo goed als volledig is gevuld. Maar door variatie in de mijnen kan het soms moeilijk worden.