U bent hier

Home

Populus x canescens

  • Hieronder alle soorten die op grauwe abeel voorkomen.
Caloptilia stigmatella - Wilgensteltmot
Wilgensteltmot
Familie: Gracillariidae
  • Een gemakkelijk herkenbare soort Caloptilia. Vermeld uit het hele land en gewoon.
Phyllocnistis xenia - Printplaatmot
Printplaatmot
Familie: Gracillariidae
  • Een niet zo gewone soort die echter de laatste jaren meer en meer wordt opgemerkt.
  • De soort kan ook nog, maar in zeldzame gevallen, op Populus tremula voorkomen. 
Phyllonorycter apparella - Schaarse espenvouwmot
Schaarse espenvouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Werd vroeger enkele keren gemeld uit Brabant en Namur en is sindsdien nooit meer uit België vermeld.
Phyllonorycter comparella - Abeelvouwmot
Abeelvouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Vroeger enkel bekend uit Antwerpen en Brabant. De laatste jaren echter veel meer waargenomen.
  • Plaatselijk zelfs talrijk. Er kunnen enkele mijnen op één blad voorkomen en soms is van een boom haast elk blad gemineerd. 
Leucoptera sinuella - Populierensneeuwmot
Populierensneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
  • Meestal vrij grote mijnen doordat er meerdere rupsen per mijn aanwezig zijn.
  • Een zeldzame soort in België.
Ectoedemia turbidella - Abelenbladsteelmineermot
Abelenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Er zijn een aantal soorten rupsen van mineerders die in het najaar hun mijnen pas maken, dit is ongeveer op het moment dat de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren door de herfst. Deze rupsen scheiden in hun mijn cytokininen (plantenhormonen) af die het verouderingsproces van het omringende bladweefsel tegengaan. De mijnen zijn zeer makkelijk te vinden in de maand oktober en november wanneer de bladeren reeds van de bomen zijn gevallen, de mijnen liggen aan de basis van zo'n groen eiland en verraden zo hun aanwezigheid.