U bent hier

Home

Rumex acetosella

  • Hieronder alle soorten die op schapenzuring voorkomen.
Calybites phasianipennella - Viervleksteltmot
Viervleksteltmot
Familie: Gracillariidae
  • Niet zo gewoon, bekend uit vijf provincies, maar waarschijnlijk op vele plaatsen over het hoofd gezien.
Heeft nog geen Nederlandse naam.
Familie: Nepticulidae
  • Recentelijk ontdekt in België door Jean-Yves Baugnée in het Luikse Theux op 29 mei 2011.