U bent hier

Home

Silene flos-cuculi

  • Hieronder alle soorten die op echte koekoeksbloem voorkomen.
Coleophora albella - Witrandkokermot
Witrandkokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort in een zaadeter.
  • De soort leeft op planten die op open plekken in bossen groeien en niet in grote open velden of weilanden.
  • Het is een zeer zeldzame en misschien wel verdwenen soort uit veel landen en ook uit België.
  • Ook op andere sites wordt de soort als erg zeldzaam en zelfs als uitgestorven beschouwd!
Coleophora silenella - IJlbestippeld silenekokermotje
IJlbestippeld silenekokermotje
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort leeft van de zaden van Silene-soorten.