U bent hier

Home

Thymus serpyllum

  • Hieronder alle soorten die op kleine tijm voorkomen.
Egale sprietkokermot
Familie: Coleophoridae
  • De larve maakt in feite een ingewikkeld proces bij het vervaardigen van de kokers, zie Coleophora niveicostella op de site van Willem Ellis.
  • De larven zelf kunnen verward worden met die van C. albitarsella (zie dezelfde link hierboven).
Scrobipalpa artemisiella - Fijnzandvleugeltje
Fijnzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is vooral te vinden op kalkrijke graslanden en zanderige omgevingen.
  • De motjes zijn gemakkelijk op te jagen uit de vegetatie.
geen Nederlandse naam
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is polyfaag op kruidachtige gewassen. Komt ook voor op Potentilla spec.
  • Deze soort wordt buiten België ook nog op Santolina chamaecyparissus waargenomen.