U bent hier

Home

Vaccinium vitis-idaea

 • Hieronder alle soorten die op rode bosbes voorkomen.
Coleophora vacciniella - Grote bosbeskokermot
Grote bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden door te gaan zoeken naar bovenzijdige venstervraat en daarna naar de koker die in de buurt daarvan zit.
 • Er is verwarring mogelijk op Vaccinium vitis-idaea (Rode bosbes) met Coleophora idaeella. Deze laatste leeft onderaan het blad en maakt vlekmijnen, terwijl C. vacciniella bovenaan zit en daar de vlekmijnen maakt om de koker te produceren en aan venstervraat doet in een later stadium.
  Opgepast: alvorens te verpoppen kruipen de rupsen van beide soorten soms boven- of onderaan het blad!
Coleophora idaeella - Vossenbeskokermot
Vossenbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Verwarring met Coleophora vacciniella is niet ondenkbaar, hij kan op dezelfde waardplant vootkomen. C. vacciniella mineert echter boven op het blad terwijl C. idaeella onderaan zit. Toch verpopt C. idaeella zich meestal boven op de bladeren!
Coleophora vitisella - Kromme bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups verpopt in de koker op het blad.
Phyllonorycter junoniella - Vossenbesvouwmot
Vossenbesvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeer lokaal en zeldzaam in België vooral in de streek van de Hoge Venen. De rups leeft monofaag op Vaccinium vitis-idaea.
 • In 2015 voor het eerst in Vlaanderen gevonden in de provincie Limburg. 
Incurvaria masculella - Gewone witvlekmot
Gewone witvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Op foto 2 is duidelijk het litteken zichtbaar dat overblijft waar de vlinder het ei heeft afgelegd.
 • Ook de rupsen van Incurvaria soorten rusten in hoefijzervorm in de mijn (goed te zien op de hoofdfoto).
Ectoedemia weaveri - Vossenbesmineermot
Vossenbesmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort is zeldzaam en lokaal te vinden in de provincies Luik en Luxemburg.
Rhopobota myrtillana - Bosbesbladroller
Bosbesbladroller
Familie: Tortricidae
 • Razowski maakt ook melding van enkele andere waardplanten zoals Myrica gale, Ledum palustre, Berberis vulgaris zelfs op Cornus en Quercus
Rhopobota ustomaculana - Prachtbosbesbladroller
Prachtbosbesbladroller
Familie: Tortricidae
 • Deze zeldzame soort wordt enkel en alleen waargenomen in de Zuidelijke provincies. 
 • Monofaag op Vaccinium vitis-idaea.