U bent hier

Home

Ononis repens subsp. repens

  • Hieronder alle soorten die op kruipend stalkruid voorkomen.
Aproaerema anthyllidella - Wondklaverpalpmot
Wondklaverpalpmot
Familie: Gelechiidae
  • Het zijn alleen rupsen van de eerste generatie die minerende activiteit vertonen.
  • Buiten België wordt de soort ook op Chamaecytisus, Doronicum rectum, Hymenocarpos circinnatus, Ononis rosifolia, Oxytropis pilosa, Psoralea bituminosa en Trigonella monspeliaca waargenomen.
Parectopa ononidis - Stalkruidmineermot
Stalkruidmineermot
Familie: Gracillariidae
  • Een zeer zeldzame soort in België, vermeld uit vijf provincies, maar meestal gaat het om oude gegevens. Enkel in de kuststreek en Luik blijkt de soort nog voor te komen.
  • De soort komt ook op andere Fabaceae voor, o.a.: Ononis spinosa.