U bent hier

Home

Populus nigra var. italica

  • Hieronder alle soorten die op Italiaanse populier voorkomen.
Phyllocnistis unipunctella - Eenstipslakkenspoormot
Eenstipslakkenspoormot
Familie: Gracillariidae
  • De gewoonste Phyllocnistis-soort in België.
  • Populus nigra is de hoofdvoedselplant. De soort leeft ook op andere populierensoorten, maar vermeldingen van P. alba, P. x canescens en P. tremula duiden meestal op verwarring met P. labyrinthella, P. saligna en P. xenia
Phyllonorycter populifoliella - Grijze populierenvouwmot
Grijze populierenvouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Een gewoon geworden zeldzaamheid!
  • Buiten België ook op Populus euramericana.
Ectoedemia hannoverella Populierenbladsteelmineermot
Populierenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Er zijn een aantal soorten rupsen van mineerders die in het najaar hun mijnen pas maken, dit is ongeveer op het moment dat de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren door de herfst. Deze rupsen scheiden in hun mijn cytokininen (plantenhormonen) af die het verouderingsproces van het omringende bladweefsel tegengaan. De mijnen zijn zeer makkelijk te vinden in de maand oktober en november wanneer de bladeren reeds van de bomen zijn gevallen, de mijnen liggen aan de basis van zo'n groen eiland en verraden zo hun aanwezigheid. (Duidelijk te zien op fig.4)