U bent hier

Home

Salicornia spec.

  • Hieronder alle soorten die op zeekraal spec. voorkomen.
Coleophora atriplicis - Lichtbruine meldekokermot
Lichtbruine meldekokermot
Familie: Coleophoridae
  • De rups leeft op een reeks lage planten zoals: (Amaranthaceae, oligofaag) Atriplex littoralis; Atriplex portulacoides; Salicornia; Suaeda, waarvan de eerstgenoemde de voornaamste is.
  • Meestal vindt men de larven op de vruchten, zelden bevinden ze zich ook op de bladeren.
Coleophora salicorniae - Zeekraalkokermot
Zeekraalkokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort is een stengelbewoner, de rups zit met name 90% van zijn levensduur in de stengel.
  • Het kokertje is slechts enkele weken te vinden. De beste tijd is de tweede week van oktober.
  • Dit is duidelijk een kustdier en bewoner van oevers van grote rivieren (zie voedselplant).
Scrobipalpa ocellatella - Bietzandvleugeltje
Bietzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • In de literatuur worden verschillende andere planten ook als waardplant vermeld maar waarschijnlijk zijn deze niet correct. 
  • Beta maritima (Strandbiet) is de voornaamste waardplant.