U bent hier

Home

Solanum dulcamara

 • Hieronder alle soorten die op bitterzoet voorkomen.
Phtorimaea operculella - Aardappelmot
Aardappelmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.
 • Deze soort wordt in veel gebieden als pest beschouwd.
 • In Amerika en het Middellandse Zeegebied kan op de aardappel- en tabaksteelt de soort soms explosief voorkomen en zo grote delen van de gewassen aantasten.
 • Ze komt ook voor op Nicotiana glauca.
Scrobipalpa costella - Vlekzandvleugeltje
Vlekzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Oudere mijnen verdrogen en verkleuren snel.
Tuta absoluta - Tomaatmineermot
Tomatenmineermot
Familie: Gelechiidae
 • In 2011 is deze exoot, afkomstig van Zuid-Amerika, voor het eerst in open lucht in België minerend aangetroffen door Chris Snyers. 
 • Een soort die ongewild was geïntroduceerd in Europa en die nu in zuidelijk Europa een ernstige bedreiging vormt in de tomaten- en aardappelteelt. 
 • In het zuiden van Europa ook nog op tal van andere planten zoals: Datura ferox, Lycium chilense, Nicotina glauca, Solanum elaegagnifolium, S. lyratum, S. muricatum, S. melongena, S. viride.
Acrolepia autumnitella - Bitterzoetmot
Bitterzoetmot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Mijnen van deze soort zijn het talrijkst op schaduwrijke plaatsen.
 • De motjes zijn vaak binnenshuis of op beschutte plaatsen te vinden in het najaar en in de wintermaanden.