U bent hier

Home

Cosmopterigidae

Er zijn 83 soorten Cosmopterigidae te vinden in Europa waarvan er slechts 7 in België bekend zijn.  4 soorten tonen minerende activiteit.
 
Hieronder de lijst met alle minerende Cosmopterigidae van België:

Cosmopterix lienigiella - Gele rietprachtmot
Gele rietprachtmot
Familie: Cosmopterigidae
  • De bladeren kunnen verschillende mijnen bevatten.
  • De soort overwintert als rups in de mijn.
Cosmopterix zieglerella - Hopprachtmot
Hopprachtmot
Familie: Cosmopterigidae
  • Deze mijnen vallen vanop een afstandje goed op.
  • Deze soort is bijna overal te vinden waar hop staat.
Limnaecia phragmitella - Lisdoddeveertje
Lisdoddeveertje
Familie: Cosmopterigidae
  • Deze soort is gemakkelijk te vinden door de uitgepluisde lisdoddekolven op te zoeken en open te breken. Overal waar de kolven uitgepluisd zijn zitten rupsen in!
Cosmopterix scribaiella - Zwarte rietprachtmot
Zwarte rietprachtmot
Familie: Cosmopterigidae
  • Meestal is er slechts één mijn per blad, maar soms kunnen meerdere rupsen op eenzelfde blad zitten. Wanneer er meerdere mijnen op één blad zitten dan is het vraatbeeld al van op een afstand goed te zien.