U bent hier

Home

Cotoneaster spec.

  • Hieronder alle soorten die op dwergmispel spec. voorkomen.
Coleophora coracipennella - Donkergrijze kokermot
Donkergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort moet, om tot een juiste determinatie te komen, op genitaliën gecheckt worden!
  • Omdat de rupsen voor het verpoppen veel rondkruipen moet er voorzichtig omgesprongen worden met de determinatie van C.coracipennella, prunifolia, serratella, en spinella. Dit zowel voor de kokers als voor de rupsen.
  • Ook de imago's van deze vier soorten zijn te verwarren.
Coleophora spinella - Geelkopprunuskokermot
Geelkopprunuskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Het imago van C. spinella is nauwelijks te onderscheiden van C. serratella, C. coracipennella en C. prunifoliae.
  • Om enige zekerheid in te bouwen is genitaalonderzoek noodzakelijk. De onzekerheid over de juist deteminatie geeft waarschijnlijk ook een fout beeld van de verspreiding.
  • De belangrijkste waardplant is Crataegus monogyna, Eenstijlige meidoorn.
Coleophora trigeminella - Zuidelijke meidoornkokermot
Zuidelijke meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
  • De kokers zitten aan de onderzijde van de waardplant.
  • Sorbus, Lijsterbes is de voornaamste waardplant. De waardplant Prunus spec. wordt echter zelden gebruikt.
  • Deze soort is pas in 2007 in België ontdekt in Namen. In 2013 ook voor het eerst in Vlaanderen waargenomen, meer bepaald in Limburg! Verder zijn er ons geen waarnemingen bekend.