U bent hier

Home

Blaasmijn

Blaasmijnen worden veroorzaakt door rupsen die, als ze het blad binnendringen, rondom zichzelf alle bladweefsel wegvreten. Zo ontstaan ronde of ovaalachtige mijnen die soms het gehele blad kunnen beslaan.
Het kan ook dat rupsen van sommige soorten een gang maken waar de windingen zo dicht tegen elkaar liggen dat er een secundaire blaasmijn gevormd wordt.
 
 
Hieronder alle soorten die een blaasmijn maken:

Cosmopterix pulchrimella - Glaskruidprachtmot
Glaskruidprachtmot
Familie: Cosmopterigidae
 • Voor het eerst in ons land aangetroffen in 2017 in Koksijde als imago.
 • in 2018 werden voor het eerst bladmijnen van deze soort in aantal aangetroffen in het centrum van Brugge.
Elophila nymphaeata - Waterleliemot
Waterleliemot
Familie: Crambidae
 • Deze soort is vooral te vinden aan vijvers, meren en ook aan traagstromende rivieren en kanalen.
 • Deze soort kan op verschillende soorten fonteinkruid voorkomen.
 • Deze soort komt in alle provincies voor maar nooit in grote aantallen.
Cynaeda dentalis - Gevlamde grasmot
Gevlamde grasmot
Familie: Crambidae
 • Het blad krult enorm door de aanwezige mijn.
 • Soms meerdere mijnen per blad.
 • Volgens de site van Willem Ellis wordt de soort ook waargenomen op Anchusa en Onosma. Toch is Echium vulgare of slangenkruid de voornaamste waardplant.
Cataclysta lemnata - Kroosvlindertje
Kroosvlindertje
Familie: Crambidae
 • Deze soort is het meest te vinden in de omgeving van water waar kroos (Lemna) aanwezig is.
Atralata albofascialis - Donderkruidmot
Donderkruidmot
Familie: Crambidae
 • Deze zeldzame soort komt vooral voor op kalkrijke graslanden.
Orophia ferrugella
Klokjessikkelpalpmot
Familie: Depressariidae
 • Deze xerotherme soort is zeer zeldzaam en lokaal in België.
 • Deze soort was vroeger ooit waargenomen in de provincies Antwerpen en Namen maar dat was meer dan 150 jaar geleden. In 2012 werd ze opnieuw waargenomen in ons land, ditmaal in door Erik Steckx in Aywaille (Luik).
Agonopterix rotundella - Bergkaartmot
Bergkaartmot
Familie: Depressariidae
 • Deze zeer zeldzame soort is al een lange tijd niet meer waargenomen in België. Misschien is ze zelfs uitgestorven?
 • Buiten België ook op Laserpitium gallicum.
Purperkaartmot
Familie: Depressariidae
 • Deze niet zo gewone soort komt bijna overal voor in België maar wel minder in het noorden van ons land.
Agonopterix nanatella - Driedistelkaartmot
Driedistelkaartmot
Familie: Depressariidae
 • Zeer zeldzaam in België, enkel gekend van Antwerpen, Namen, West-Vlaanderen en Luik. Uit literatuurgegevens is de soort ook bekend uit de provincie Limburg en Brabant.
 • Meestal verschillende rupsen op éénzelfde plant.
 • Buiten België ook op Carlina corymbosa.
Perittia obscurepunctella - Kamperfoeliemineermot
Kamperfoeliemineermot
Familie: Elachistidae
 • Soms zijn er meedere eieren op éénzelfde blad afgelegd, de mijnen die de rupsen dan maken kunnen samenvloeien tot één grote mijn.
Elachista rufocinerea - Rossige grasmineermot
Rossige grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De rupsen kunnen meer dan één mijn maken.
Elachista quadripunctella - Viervlekmineermot
Viervlekmineermot
Familie: Elachistidae
 • De rupsen kunnen verschillende mijnen maken.
 • Zeer zeldzaam in België. In 2017 herontdekt in de provincie Luxemburg.
Elachista pullicomella - Donkere grasmineermot
Donkere grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeer zeldzaam in ons land.
Elachista maculicerusella - Grijsgevlekte grasmineermot
Grijsgevlekte grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeer gewone soort in België.
 • Oligofaag op Poaceae.
Elachista bedellella - Glanshavermineermot
Glanshavermineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeer zeldzame soort in ons land. 
Elachista albifrontella - Witkopgrasmineermot
Witkopgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Na 2004 is deze zeldzame soort in de provincie Antwerpen gevonden. 
Epermenia aequidentellus - Langgerekte borstelmot
Langgerekte borstelmot
Familie: Epermeniidae
 • In 2019 nieuw ontdekt in België door de Werkgroep Bladmineerders in Rocherath. Het artikel over deze soort zal verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift Phegea.
Slanke purpermot - Paracrania chrysolepidella
Slanke purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Deze zeldzame soort werd sinds kort terug vastgesteld in ons land na meer dan 30 jaar afwezigheid. Na 2004 in heel wat provincies vastgesteld.
 • Soms in hoge aantallen te vinden!
Heringocrania unimaculella - Zilvervlekpurpermot
Zilvervlekpurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Verlaten mijnen van de meeste Eriocraniidae zijn moeilijk op naam te brengen.
 • Verlaten mijnen verkleuren heel snel.
 • Een zeldzame soort die de laatste jaren iets meer wordt waargenomen.
Eriocrania cicatricella - Roze purpermot
Roze purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Meestal meerdere rupsen per mijn.
Tuta absoluta - Tomaatmineermot
Tomatenmineermot
Familie: Gelechiidae
 • In 2011 is deze exoot, afkomstig van Zuid-Amerika, voor het eerst in open lucht in België minerend aangetroffen door Chris Snyers. 
 • Een soort die ongewild was geïntroduceerd in Europa en die nu in zuidelijk Europa een ernstige bedreiging vormt in de tomaten- en aardappelteelt. 
 • In het zuiden van Europa ook nog op tal van andere planten zoals: Datura ferox, Lycium chilense, Nicotina glauca, Solanum elaegagnifolium, S. lyratum, S. muricatum, S. melongena, S. viride.
Syncopacma vinella - Fraaie bandpalpmot
Fraaie bandpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze werd reeds door onze werkgroep waargenomen op 20 oktober 2012 in Durbuy op verfbrem, ook vorig jaar vonden we de soort op dezelfde plaats. Ik kweekte van de exemplaren van 2013 enkele poppen uit en controleerde de genitaliën van één van de uitgekomen exemplaren! Daaruit bleek dat het gaat om een nieuwe Belgische soort voor de fauna! Een artikel over deze soort zal later verschijnen in het wetenschappelijke magazine van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Phegea
Syncopacma taeniolella - Brede bandpalpmot
Brede bandpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is makkelijk te herkennen door de opvallende roodbruine rups.
 • Imago's daarentegen zijn zeer moeilijk op naam te brengen zonder op genitaliën te controleren. Daarmee dat de soort waarschijnlijk minder wordt gemeld.
Syncopacma ochrofasciella - Hokjespeulbandpalpmot
Hokjespeulbandpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort werd nieuw ontdekt in België door genitaalpreparaat van een imago dat werd gevangen door Stéphane Claerebout. Een artikel over deze soort is in voorbereiding en zal later worden gepubliceerd. 
Zuidelijke bandpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is heel zeldzaam bij ons, ze is vooral te vinden waar verfbrem en stekelbrem staat.
Scrobipalpa proclivella - Grijs zandvleugeltje
Grijs zandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Deze zeldzame soort werd in 2007 gevonden door Jean-Yves Baugnée in Lustin (pro. Nam.) op Artemisia absinthium. Daarna ook in Luik gevonden.
 • Voor het eerst in Vlaanderen gevonden in de provincie Limburg te Dilsen-Stokkem op 09-07-2017 door de Werkgroep Bladmineerders.
 • Voornamelijk op Artemisia absinthium maar buiten België ook op Achillea clavenae en Leucanthemella serotina.
Scrobipalpa ocellatella - Bietzandvleugeltje
Bietzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • In de literatuur worden verschillende andere planten ook als waardplant vermeld maar waarschijnlijk zijn deze niet correct. 
 • Beta maritima (Strandbiet) is de voornaamste waardplant.
Variabel zandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort wordt vooral aan de kust waargenomen waar de waardplanten dan ook het meest voorkomen.
 • Er zijn nog een hoop andere waardplanten die genoemd worden in de literatuur maar of deze allemaal correct zijn is de vraag. 
Scrobipalpa costella - Vlekzandvleugeltje
Vlekzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Oudere mijnen verdrogen en verkleuren snel.
Zomig zandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Zeer zeldzaam in ons land, slechts gekend van uit de provincie Namen van voor 1980.
Fijnzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is vooral te vinden op kalkrijke graslanden en zanderige omgevingen.
 • De motjes zijn gemakkelijk op te jagen uit de vegetatie.
Scrobipalpa acuminatella - Distelzandvleugeltje
Distelzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • De niet zo gewone soort kan op sommige plaatsen wel algemeen als mijn worden gevonden.
 • Door Ruben Meert op een nieuwe waardplant gevonden. Scrobipalpa acuminatella werd nog nooit eerder op Tussilago farfare (klein hoefblad) gevonden!
Phtorimaea operculella - Aardappelmot
Aardappelmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.
 • Deze soort wordt in veel gebieden als pest beschouwd.
 • In Amerika en het Middellandse Zeegebied kan op de aardappel- en tabaksteelt de soort soms explosief voorkomen en zo grote delen van de gewassen aantasten.
 • Ze komt ook voor op Nicotiana glauca.
Monochroa divisella - Donkere boegsprietmot
Donkere boegsprietmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort werd voor het eerst bij ons gevonden in 2003 in Viersel door Leo Janssen. En een jaar later ook door Maarten Jacobs in Kinrooi.
Monochroa conspersella - Witvlekboegsprietmot
Witvlekboegsprietmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze zeldzame soort is bij ons in 2013 in Luxemburg terug vastgesteld. 
 • In 2013 werd deze soort eveneens in grote getale gevonden in Kalmthout (Ant.) op grote wederik. Meer dan 100 mijnen met meestal meerdere rupsen per mijn werden gevonden op grote wederik.
 • In 2016 werd de soort nieuw gevonden voor de provincie West-Vlaanderen aan de kust in De Panne.
 • De rupsen kunnen de oude mijn verlaten en ergens anders een nieuwe mijn maken. 
Caryocolum vicinella -
Muurtastermot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort werd nieuw gevonden in ons land op 18 april 2015 in Pesche (Namen) door Stéphane Claerebout, het betrof hier mijnen met rupsen waarvan er één werd uitgekweekt op 6 juli 2015. Het exemplaar werd op genitaliën gecontroleerd en na preparatie bleek het dus om C. vicinella te gaan. De tweede waarneming was een imago op 25 juli 2015 ook in de provincie Namen maar dan in Furfooz door de Bladmijnenwerkgroep. Meer info over beide waarnemingen in: Phegea 44 (3) 01.ix.2016: 49 Claerbout S.: Caryocolum vicinella (Lepidoptera: Gelechiidae), une nouvelle espèce pour la faune Belge.
Aproaerema anthyllidella - Wondklaverpalpmot
Wondklaverpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Het zijn alleen rupsen van de eerste generatie die minerende activiteit vertonen.
 • Buiten België wordt de soort ook op Chamaecytisus, Doronicum rectum, Hymenocarpos circinnatus, Ononis rosifolia, Oxytropis pilosa, Psoralea bituminosa en Trigonella monspeliaca waargenomen.
Eenkleurige parelmot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Glyphipteriginae
 • Normaal leven de rupsen in de stengels van gewone veldbies maar soms gebeurt het dat de rupsen aan de basis van de bladeren kleine blaasmijnen maken.
Glyphipterix equitella - Duinparelmot
Duinparelmot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Glyphipteriginae
 • Deze soort is vooral in Namen en Luik te vinden op plaatsen waar Sedum acre en S. anglicum op kalkachtige of rotsachtige bodem groeit.
 • Ook op Sedum anglicum en waarschijnlijk ook nog op andere soorten Sedum.
Parornix fagivora - Beukenzebramot
Beukenzebramot
Familie: Gracillariidae
 • Niet talrijk, maar verspreid over het hele land, het meest nog in Vlaanderen.
Parornix devoniella - Gewone zebramot
Gewone zebramot
Familie: Gracillariidae
 • De gewoonste Parornix-soort in België, wordt overal waargenomen waar hazelaar (Corylus avellana) groeit, soms talrijk.
 • Strikt monofaag op Corylus avellana.
 • In 2014 werd deze soort ook op Corylus colurna (Turkse hazelaar) gevonden door Bart Uitterhaegen. 
Parornix carpinella - Haagbeukzebramot
Haagbeukzebramot
Familie: Gracillariidae
 • Een erg lokale en zeldzame soort in België, slechts op een paar plaatsen waargenomen.
Parectopa robiniella - Acaciamineermot
Acaciamineermot
Familie: Gracillariidae
 • Deze soort werd door Jean-Yves Baugnée voor het eerst in België gevonden in 2007 in Hour, provincie Namen. Daarna werd ze niet meer gezien...tot er in 2018 terug één mijn werd gevonden in Kontich (Ant.) door Koen Maes en een 6 tal mijnen in Peer ~ De Vallei van de Abeek (Lim.) door de Werkgroep Bladmineerders. Daarom lijkt het opportuun om uit te kijken of deze soort misschien niet talrijker voorkomt in onze contreien dan we denken.
Micrurapteryx kollariella - Bremsteltmot
Bremsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een niet zo gewone soort in België, het meest nog gemeld uit Vlaanderen.
 • Ook op andere Fabaceae. 
Gracillaria syringella - Seringensteltmot
Seringensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een van de gewoonste Gracillariidae-soorten in België, overal talrijk waargenomen. De rups veroorzaakt soms zelfs schade aan hagen.
 • Buiten de opgenoemde waardplanten ook op tal van andere struiken, maar meestal wordt de ontwikkeling afgebroken vooraleer er nieuwe vlindertjes ontstaan. 
Dialectica imperialella - Smeerwortelsteltmot
Smeerwortelsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeldzaam in België, van oudsher enkel bekend uit de Kalkstreek, maar blijkbaar slecht onderzocht want sinds 2008 dook de soort in heel wat nieuwe vindplaatsen op.
 • Sindskort (2012) ook waargenomen op Pentaglottis sempervirens (overblijvende ossentong) in Wielsbeke. En in Mol (2013) ook gevonden op Echium plantagineum (weegbreeslangenkruid)
Cameraria ohridella - Paardenkastanjemineermot
Paardenkastanjemineermot
Familie: Gracillariidae
 • In 1999 voor het eerst uit België bekend geworden in het park van Tervuren. Sindsdien verspreid over het hele land en soms massaal.
 • Werd ook al op allerlei andere waardplanten gevonden zoals Aesculus pavia, Acer pseudoplatanus en zelfs Ostrya carpinifolia. In Koersel ook gevonden op Corylus avellana (hazelaar).
Leucoptera sinuella - Populierensneeuwmot
Populierensneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • Meestal vrij grote mijnen doordat er meerdere rupsen per mijn aanwezig zijn.
 • Opgelet! Door de grote gelijkenis in de mijnen met Heterarthrus ochropoda is deze soort niet altijd even makkelijk te onderscheiden daarvan.
 • Een zeldzame soort in België.
Leucoptera malifoliella - Appelsneeuwmot
Appelsneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • Gelijkende soorten zijn Callisto denticulella: Bij deze soort ligt er weinig frass in de mijn terwijl bij L. malifoliella er juist veel frass inligt. Bij C. denticulella is meestal een begingang te zien, bij L. malifoliella niet.
Leucoptera lustratella - Hertshooisneeuwmot
Hertshooisneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • De rupsen van deze soort kunnen verschillende mijnen maken. Ze beginnen gewoon een nieuwe mijn wanneer de oude bladeren zijn uitgemijnt.
 • Gelijkende soort op Hypericum is Ectoedemia septembrella:  deze heeft een duidelijke begingang terwijl L. lustratella deze niet heeft.
 • Ook is de kop van de rups verschillend: E. septembrella lichtbruine kop, L. lustratella donkerbruine kop.
Leucoptera lotella - Rolklaversneeuwmot
Rolklaversneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • De mijnen met vrij donker centrum zijn vanop een afstand duidelijk te zien.
 • Deze soort kan verschillende mijnen maken vooraleer te verpoppen.
 • Het is een zeldzame soort die recent werd waargenomen in de provincies Antwerpen, Brabant, Namen, Luik en Luxemburg. Op de plaatsen waar hij voorkomt kunnen de mijnen soms in aantal gevonden worden.
Mompha propinquella - Bonte wilgenroosjesmot
Bonte wilgenroosjesmot
Familie: Momphidae
Mompha ochraceella - Gele wilgenroosjesmot
Gele wilgenroosjesmot
Familie: Momphidae
 • De mijnen zijn gemakkelijk te vinden door in april en mei de onderste bladeren van de voedselplant, die dan nog in het rozetstadium is, om te draaien. (microlepidoptera.nl)                                             
Mompha miscella - Zonneroosjesmot
Zonneroosjesmot
Familie: Momphidae
 • Deze vrij zeldzame soort overwinterd als rups.
 • Een soort van kalkrijke grond.
 • Deze soort komt ook nog voor op Helianthemum canum en op Cistus spp. in het zuiden van Europa.
Mompha locupletella - Basterdwederikmot
Basterdwederikmot
Familie: Momphidae
 • Soms treed een roodachtige verkleuring op waar de mijnen aanwezig zijn.
 • Rupsen van de tweede generatie kunnen soms ook te vinden zijn in de onrijpe zaden.
 • Een vrij zeldzame soort die enkel in de provincie Limburg, Luik en Luxemburg recent is waargenomen. En in 2012 & 2013 ook in Antwerpen waargenomen (zie foto's Carina Van Steenwinkel).
Mompha langiella - Zwarte heksenkruidmot
Zwarte heksenkruidmot
Familie: Momphidae
 • Meestal meerdere rupsen per blad. Daardoor lopen de blaasmijnen soms in elkaar over en lijkt het één grote blaasmijn.
 • Verlaten mijnen verkleuren van wit naar lichtbruin.
Tweelingwilgenroosjesmot
Familie: Momphidae
 • Mijnen van deze soort zijn niet te onderscheiden van die van Mompha propinquella.
 • Van deze zeer zeldzame soort zijn enkel oude waarnemingen bekend uit België uit Antwerpen en Namen. Geen recente waarnemingen bekend, uitgestorven?
Stigmella paradoxa - Meidoornblaasmijnmot
Meidoornblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort werd het eerst in ons land gevonden in 2011 door Jean-Yves Baugnée. 
 • Zeer zeldzame soort!
Ectoedemia occultella Ronde berkenblaasmijnmot
Ronde berkenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • De jonge mijnen hebben enkel die kleine zwarte bolvormige vlekken, het duurt ook een tijdje vooraleer de mijnen veranderen van uitzicht.
 • Die donkere vlek is geen opéénhoping van zwart frass, maar wordt veroorzaakt door de rups die zowel de boven als onderepidermis beschadigd. Waarschijnlijk sterven de cellen af en blijft het afgestorven gedeelte zo donker zoals je op de meeste foto's kunt zien.
Platyptilia gonodactyla - Hoefbladvedermot
Hoefbladvedermot
Familie: Pterophoridae
Scythris picaepennis - Goudspikkelige dikkopmot
Goudspikkelige dikkopmot
Familie: Scythrididae
 • Deze soort wordt vooral gevonden op kalkrijke grond in de kustregio's.
Psychoides verhuella - Tongvarenvretertje
Tongvarenvretertje
Familie: Tineidae
 • De rups maakt na de overwintering een soort van zakje gemaakt van spinsel. Daaraan hangen frass en resten van sporen. Met dat zakje kruipt de rups rond en mineert ze nog een tijdje of doet ze aan venstervraat.
 • Deze lokale soort wordt enkel in het zuiden van ons land waargenomen. Soms in aantal.
Tischeria ekebladella - Gewone eikenvlekmot
Gewone eikenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De hoofdvoedselplant is Quercus robur
 • Mijnen van deze soort kan men soms massaal aantreffen; ze zijn vanop een afstand goed zichtbaar.
 • Er zijn 3 soorten Tischeriidae die op eik kunnen voorkomen maar met de kleur van de mijn kan men ze uit elkaar houden (zie eerste foto gallerij mijn).
Tischeria dodonaea - Bruine eikenvlekmot
Bruine eikenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Komt ook nog op andere Quercus-soorten voor en zelfs op Castanea sativa
 • De mijn is gemakkelijk te herkennen aan de roodbruine kleur. Bij T. ekebladella is de mijn wit en bij T. decidua is de mijn eerder grijs (zie eerste foto gallerij mijn).
Tischeria decidua - Hoefijzervlekmot
Hoefijzervlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De meest recent ontdekte Tischeria-soort in België.
 • In de familie van de Tischeriidae is dit de enige soort in ons land die een uitsnede maakt in het centrum van de mijn en daarin verpopt. Daarmee blijft na de verpopping een groot rond gat over in de bovenzijde van de mijn.
 • Er zijn duidelijke verschillen tussen de 3 soorten Tischeriidae die op eik kunnen voorkomen (Zie eerste foto gallerij mijn).
Coptotriche heinemanni - Zwarte bramenvlekmot
Zwarte bramenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Zeer zeldzaam. Voor 2019 slechts eenmaal in het zuiden van het land waargenomen door Erik van Nieukerken in Torgny in 1999.
 • Na meer dan 20 jaar geen meldingen opnieuw gemeld uit meerdere plaatsen in ons land. Door de Werkgroep Bladmineerders in 2019 in de provincie Luxemburg en door Wim Declercq in 2019 in Namen en Henegouwen. 
Coptotriche gaunacella - Sleedoornvlekmot
Sleedoornvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Enkel in het zuiden van het land waargenomen. Zeer zeldzaam!
Coptotriche angusticollella - Rozenvlekmot
Rozenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De soort komt op verscheidene wilde rozensoorten voor, het meest nog op Rosa canina.
 • Werd vroeger uitsluitend in het zuiden van het land waargenomen en is daar ook nu nog het talrijkst. Toch zijn er af en toe waarnemingen meer naar het noorden, tot in de provincie Antwerpen toe.
Spilonota ocellana - Rode knopbladroller
Rode knopbladroller
Familie: Tortricidae
 • Deze soort kan vooral in Zuid-Europa als pest optreden in boomgaarden. Bij ons wordt de soort vooral op duindoorn (Hippophae rhamnoides) waargenomen. 
 • Hering noemt enkel duindoorn en gagel als waardplant voor deze soort. 
 • Razowski noemt daarbij een hele hoop andere planten zoals Alnus, Cydonia, Cerasus, Prunus, Malus, Pyrus, Armeniaca, Amygladus, Cotoneaster, Crataegus, Padus maar ook op Vaccinium myrtillus, uliginosum en vitis-idaea. Zelfs op Betula, Sorbus, Rubus en de soort is zelfs al waargenomen op mossen. 
Cnephasia incertana - Spikkelbladroller
Spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
 • Mijnen van deze soort worden heel weinig gevonden terwijl de vlinder vrij algemeen is.
Cnephasia asseclana - Fijne spikkelbladroller
Fijne spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
 • De rups van deze soort is zeer polyfaag. 
 • In Razowski's "Tortricidae of Europe" staat dat Kuznetzov meer dan 220 verschillende soorten waardplanten vermeld uit meer dan 50 verschillende families. 
Yponomeuta rorella - Wilgenstippelmot
Wilgenstippelmot
Familie: Yponomeutidae
 • De motjes van deze soort zijn moeilijk op naam te brengen door de gelijkenissen met andere Yponomeuta's. De waardplant en de rupsen zijn de gemakkelijkste manier om ze uit elkaar te houden.
Yponomeuta malinellus - Appelstippelmot
Appelstippelmot
Familie: Yponomeutidae
 • Deze soort was vroeger veel algemener maar door het intensief gebruik van insecticides in appelboomgaarden is de soort zeldzamer geworden.
Yponomeuta cagnagella - Kardinaalsmutsstippelmot
Kardinaalsmutsstippelmot
Familie: Yponomeutidae
 • In het voorjaar verraden slaphangende scheuten van de waardplanten de aanwezigheid van rupsen.
 • Deze soort kan ook worden waargenomen op gecultiveerde vormen van Euonymus. In Nederland zelfs op Vinca major (Grote maagdenpalm).
Swammerdamia caesiella - Egale duifmot
Egale duifmot
Familie: Yponomeutidae
 • Sinds de 10de bladmijnenwandeling in Zutendaal (in 2012) is ontdekt dat Swammerdamia caesiella als jonge rups minerende activiteiten vertoont. Zie het kort artikel van Chris Snyers te lezen bij Nieuws.
Pseudoswammerdamia combinella - Rode duifmot
Rode duifmot
Familie: Yponomeutidae
 • Monofaag op sleedoorn.
Meidoornduifmot
Familie: Yponomeutidae
 • Deze rupsen maken na de overwintering geen mijnen meer maar leven vrij onder een spinsel.
Tebenna micalis - Zilveroogje
Zilveroogje
Familie: Choreutidae
 • Voor het eerst waargenomen in België in 2016, sindsdien wordt deze soort vooral waargenomen in alle provincies in Vlaanderen.
 • Volgens de website van Willem Ellis ook nog op tal van andere planten. Toch blijft heelblaadjes de voornaamste plant.
Prochoreutis sehestediana - Zuidelijke glidkruidmot
Zuidelijke glidkruidmot
Familie: Choreutidae
 • Tussen de mijnen van Prochoreutis myllerana en P. sehestediana zijn er weinig verschillen.
Prochoreutis myllerana - Glidkruidmot
Glidkruidmot
Familie: Choreutidae
 • Het is lastig om mijnen op Scutellaria te herkennen, er komt namelijk nog een soort op voor, Prochoreutis sehedestediana, die gelijkaardige mijnen maakt.
Digitivalva granitella - Bruine donderkruidmineermot
Valse donderkruidmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • De rupsen verpoppen vaak aan de onderzijde van de plant dicht tegen de hoofdnerf.
 • Doordat de rupsen meerdere mijnen maken is er bij de latere mijnen geen begingang te zien en is er ook steeds een groot gat zichtbaar waar de rups naar binnen is gekropen (te zien op foto 5).
 • Digitivalva granitella is vooral te vinden in het zuiden van België. Er zijn ook nog enkele oude waarnemingen uit Oost-Vlaanderen en Brabant.
Acrolepia autumnitella - Bitterzoetmot
Bitterzoetmot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Mijnen van deze soort zijn het talrijkst op schaduwrijke plaatsen.
 • De motjes zijn vaak binnenshuis of op beschutte plaatsen te vinden in het najaar en in de wintermaanden.
Atemelia torquatella - Vanillevlekje
Vanillevlekje
Familie: Praydidae
 • Opmerkelijk is dat de rupsen een soort van webje spinnen onder de mijnen. In dat webje blijft een groot deel van het frass hangen dat uit de mijn wordt verwijderd.
 • De rupsen kunnen op een ander blad een nieuwe mijn maken als het oude blad is uitgemijnd.
 • Bij ons in België vooral te vinden op berk en dan meestal op de jonge planten.
Alucita hexadactyla - Waaiermot
Waaiermot
Familie: Alucitidae