U bent hier

Home

Zaadeter

Uit de familie van de Coleophoridae zijn er heel wat soorten die leven van zaden van verschillende planten. Om deze grote familie in zijn geheel te behandelen hebben wij de zaadeters apart gezet van de vlekmijnmakers. Zo zijn alle Coleophoridae van België op deze site te zien.
 
Hieronder alle zaadeters van België:

Coleophora adjunctella - Egale ruskokermot
Egale ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft monofaag op Juncus gerardii, Zilte rus.
Coleophora adspersella - Witsprietmeldekokermot
Witsprietmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Op geschikte vindplaatsen kan de soort talrijk voorkomen.
 • Het is een beestje dat voornamelijk aan de kust te vinden is.
Witrandkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • In 2019 door Fabienne Van Rossum en Stéphane Claerebout teruggevonden in de provincie Namen.
Coleophora albicans - Alsemkokermot
Alsemkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In België is de soort enkel voor 1980 in West-Vlaanderen waargenomen, we hebben een sterk vermoeden dat de soort uitgestorven is.
Coleophora albicosta - Gaspeldoornkokermot
Gaspeldoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • De vraatgaten van de rups op de peulen zijn goed te zien.
Coleophora alcyonipennella - Metaalkokermot
Metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd vroeger met een aantal andere soorten verward, zodat sommige oudere gegevens waardeloos zijn.
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • Deze soort is vooral te verwarren met  C. mayrella (kamsprietkokermot).
Coleophora alticolella - Gewone ruskokermot
Gewone ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Rus-eters.
 • Naast de genoemde russoorten zijn er waarschijnlijk nog andere waarop deze soort voorkomt.
Ruige veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Het is een erg zeldzame soort! Vermoedelijk zelfs uitgestorven.
 • Ze leeft monofaag op Luzula pilosa.
 • Deze soort is een zaadeter.
Coleophora argentula - Duizendbladkokermot
Duizendbladkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden op de zaden van duizendblad.
 • Lokaal niet zeldzaam!
Coleophora artemisicolella - Bijvoetbloemkokermot
Bijvoetbloemkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In de herfst zijn de meeste rupsen in rusttoestand en zitten ze soms al aan de onderkant van de bladeren van de waardplant. Door de stengel wat om te draaien kan je daardoor de kokertjes op de onderkant van bladeren aantreffen.
Coleophora asteris - Asterkokermot
Asterkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Er is verwarring mogelijk met de kokers C. obscenella, die hebben namelijk ook zaadpluisjes op de kokers, maar na de overwintering zijn die meestal verdwenen.
Coleophora atriplicis - Lichtbruine meldekokermot
Lichtbruine meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups leeft op een reeks lage planten zoals: (Amaranthaceae, oligofaag) Atriplex littoralis; Atriplex portulacoides; Salicornia; Suaeda, waarvan de eerstgenoemde de voornaamste is.
 • Meestal vindt men de larven op de vruchten, zelden bevinden ze zich ook op de bladeren.
Coleophora bornicensis - Bruine wormkokermot
Bruine wormkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd voor het eerst in ons land gevonden tijdens een excursie in Arlon door Zoë Vanstraelen op 3 oktober 2015. Nadat de eerste kokers gevonden waren werd er, samen met nog enkele andere mensen, in hetzelfde gebied verder gezocht. Dit resulteerde in de waarneming van in totaal 64 kokers van deze soort!
Coleophora caespititiella - Zeeruskokermot
Bieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort zit in een groep Rus-etende Coleophoridae en is meestal enkel door genitaal onderzoek te onderscheiden!
 • Ze leven ook meer verborgen dan de andere russoorten.
Coleophora clypeiferella - Roetstreepkokermot
Roetstreepkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Wegens zijn zeldzaamheid is er voorlopig erg weinig te vinden over de levenscyclus van dit diertje.
Coleophora coronillae - Zwavelgele peulkokermot
Zwavelgele peulkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Voor het eerst in ons land gemeld uit de provincie Limburg in 2016. We gingen toen met de Werkgroep Bladmineerders naar Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd waar we twee goudkleurige exemplaren vingen van deze soort.
 • Op 06/2017 werden opnieuw imago's aangetroffen van deze soort. Enkele weken later vonden we op dezelfde plaats verschillende kokers van deze soort wat er op wijst dat deze soort een goeie populatie heeft in het gebied. 
Coleophora deauratella - Grijze metaalkokermot
Grijze metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's zijn dagactief.
Coleophora gallipennella - Hokjespeulkokermot
Bergerwtkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Monofaag op hokjespeul.
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Een zeer zeldzame soort die enkel op regelmatige basis in de provincie Namen wordt waargenomen.
Coleophora glaucicolella - Bleke ruskokermot
Bleke ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort zit in een groep van op Rus zaadetende Coleophora's en deze zijn moeilijk uit mekaar te houden. Enkel genitaalonderzoek, geeft zekerheid.
Coleophora granulatella - Averuitkokermot
Averuitkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Buiten een erg oude melding voor 1980 uit Brabant, zijn er ons geen verdere gegevens bekend. De soort kan als uitgestorven beschouwd worden.
Coleophora hydrolapathella - Moeraskokermot
Moeraskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd pas in 1988 in België ontdekt.
 • Ze is uiterst lokaal! (zie verspreiding).
 • In 2016 voor het eerst in de provincie Limburg in Koersel aangetroffen.
 • Typisch is dat de rups nogal vrij veel spinsel afzet waar ze zich vastmaakt. Duidelijk te zien op verschillende foto's...
Coleophora lassella - Greppelrusjeskokermot
Greppelrusjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Van deze soort is nog weinig geweten.
 • Buiten een enkele oude melding voor 1980 uit Brabant, zijn er geen verdere waarnemingen bekend. Er wordt dan ook vermoed dat de soort uitgestorven is. Deze soort is in 2016 herontdekt in de provincie Oost-Vlaanderen in Melsen ~ Merelbeke in het natuurgebied de Scheldemeersen.
Goniodoma limoniella - Keizersgalmot
Keizersgalmot
Familie: Coleophoridae
 • Gezien de waardplant leeft deze soort enkel aan de kust.
 • De soort is een zaadeter.
Metriotes lutarea - Grijze muurkokermot
Grijze muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • In ons land monofaag op de waardplant. In de Alpen kan ze ook op Thesium alpinum, Alpenbergvlas zitten, een plant die niet bij ons voorkomt.
 • Soms zitten de imago's diep in de bloemen nectar te zuigen. Ze zijn overdag actief en komen ook op licht.
Coleophora maritimella - Zeeruskokermot
Zeeruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De naam zegt het al, "maritimella": het is een diertje dat bijna uitsluitend aan de kust voorkomt.
 • Coleophora glaucicolella leeft op dezelfde waardplant en maakt dezelfde gaatjes in de zaden, maar ziet er als koker wel helemaal anders uit.
 • Ook met de waardplant moet voorzichtig omgesprongen worden: Juncus gerardii vertoont bij gedroogde zaden weinig verschil met J. maritimus en heeft C. adjunctella als bewoner...
Coleophora mayrella - Kamsprietkokermot
Kamsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers en het gedrag van de rups zijn nauwelijks te onderscheiden van die van C. alcyonnipenella.
 • De imago's zijn vooral dagactief.
Coleophora ornatipennella - Graskokermot
Graskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is als jonge larve een zaadeter vooral op Salvia pratensis. Daarna leeft ze op grassen.
 • Een zeer zeldzame soort die in 2018 herontdekt is in de Hoge Venen in Rocherath.
Coleophora otidipennella - Vroege veldbieskokermot
Vroege veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Dit is de vroegst vliegende Coleophora in ons land, vandaar de Nederlandse naam.
 • De kokers zijn vooral te verwarren met die van C. glaucicolella of C. alticolella.
Donkere meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • In Groot-Brittanië wordt is deze soort lokaal heel algemeen.
 • De soort is na 2004 enkel in Antwerpen en West-Vlaanderen gevonden, een melding voor 2004 komt uit Oost-Vlaanderen.
Coleophora silenella - IJlbestippeld silenekokermotje
IJlbestippeld silenekokermotje
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft van de zaden van Silene-soorten.
 • Een erg zeldzame soort. Buiten een oude melding voor 1980 uit Luxemburg en een literatuuropgave uit Namen zijn er geen verdere waarnemingen gekend.
 • De soort kan als uitgestorven beschouwd worden.
Coleophora sternipennella - Ganzenvoetkokermot
Ganzenvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste voedselplant is Chenopodium alba (Melganzevoet). 
Coleophora striatipennella - Muurkokermot
Muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • De gaatjes die te vinden zijn in de bloemen, hebben een opgezette rand waar de rups zich heeft vastgesponnen.
 • Zeer algemene soort in België!
Liggende bremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft monofaag op de voedselplant: Cytisus supinus (liggende brem).
 • De soort is een zaadeter.
Coleophora sylvaticella - Veldbieskokermot
Veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Ook deze soort is uiterlijk niet te onderscheiden van andere op Juncus levende Coleophora's.
 • Ze werd in oudere literatuur vaak verward met C. alticolella.
 • Genitaalonderzoek kan zekerheid brengen.
Coleophora taeniipennella - Gestreepte ruskokermot
Gestreepte ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft liefst in vochtige terreinen waar de voedselplant (soorten Rus) voorkomt.
 • Daarom is voorzichtigheid met conclusies trekken i.v.m. plant-soort-relatie geboden.
Coleophora tamesis - Zompruskokermot
Zompruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort wordt waarschijnlijk over het hoofd gezien of verward met de erg gelijkende C. taeniipennella.
 • Er is genitaalonderzoek nodig.
Coleophora tanaceti - Wormkruidkokermot
Wormkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Gewoonlijk leeft deze soort in of op de bloeiwijze, zelden is ze te vinden als bladmineerder. 
 • De kokers zijn het best te vinden in juli en augustus op de bloemen, omdat ze daarna de waardplant verlaten en op de grond een geschikte plaats zoeken om te overwinteren.
Coleophora trifolii - Lichte metaalkokermot
Lichte metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's vliegen overdag of lopen op en neer op de stengels van de voedselplant.
 • De beste tijd om de kokers te zoeken is als de zaden nog groen zijn, dan vallen de bruine kokers het beste op.
 • De meeste rupsen gaan overwinteren in de strooisellaag.
Coleophora versurella - Bleekgestreepte meldekokermot
Bleekgestreepte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Normaal wordt in de literatuur niet gesproken van bladminerende activiteiten bij deze soort maar Chris Snyers vond C. versurella in Lima ~ Peru waarvan de jonge rupsjes kleine mijntjes maken op de bladeren in een langwerpige koker waarna ze na twee vervellingen overgaan tot zaadetende activiteit. De koker veranderd ook en wordt, op het moment van verandering van bladmineerder naar zaadeter, dikker en tonvormig. Ook de mondhoek veranderd van 10° naar 30° (pers. com. Chris Snyers).
Coleophora vestianella - Zandmeldekokermot
Zandmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort is een zaadeter.
 • C. vestianella is (als imago) te verwarren met: C. silenella, C. galbullipennella, C. adspersella en C. versurella.
Coleophora virgaureae
Familie: Coleophoridae
 • Solidago virgaurea (guldenroede) is veruit de gewoonste voedselplant.
 • Deze soort werd ook al op Aster linosyris (kalkaster) gevonden!
 • Voor deze koker te vinden moet je goed tussen de pluisjes van de waardplant zoeken want de koker zit vooral daartussen.