U bent hier

Home

Zaadeter

Uit de familie van de Coleophoridae zijn er heel wat soorten die leven van zaden van verschillende planten. Om deze grote familie in zijn geheel te behandelen hebben wij de zaadeters apart gezet van de vlekmijnmakers. Zo zijn alle Coleophoridae van België op deze site te zien.
 
Hieronder alle zaadeters van België:

Egale ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft monofaag op Juncus gerardii, Zilte rus.
 • Deze soort is geen bladmineerder, wel een zaadeter wat het erg moeilijk maakt om hem als koker te ontdekken. 
 • Ook Coleophora glaucicolella kan op deze Rus voorkomen.
 • Juncus gerardii is een zeldzame plant die vooral aan onze kust voorkomt, langs de Scheldeoevers en ook in de buurt van Kortrijk. Daar is een omvangrijke populatie (van de plant) aanwezig (waarnemingen.be).
Coleophora adspersella - Witsprietmeldekokermot
Witsprietmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Op geschikte vindplaatsen kan de soort talrijk voorkomen.
Coleophora albella - Witrandkokermot
Witrandkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort in een zaadeter.
 • De soort leeft op planten die op open plekken in bossen groeien en niet in grote open velden of weilanden.
 • Het is een zeer zeldzame en misschien wel verdwenen soort uit veel landen en ook uit België.
 • Ook op andere sites wordt de soort als erg zeldzaam en zelfs als uitgestorven beschouwd!
Coleophora albicans - Alsemkokermot
Alsemkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Vermoedelijk uitgestorven in ons land.
Coleophora albicosta - Gaspeldoornkokermot
Gaspeldoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • De vraatgaten van de rups op de peulen zijn goed te zien.
Coleophora alcyonipennella - Metaalkokermot
Metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort is niet in Nederland bekend.
 • Deze soort werd vroeger met een aantal andere soorten verward, zodat de oudere gegevens waardeloos zijn, daarom zijn o.a. de voedselplanten niet nauwkeurig genoeg bekend.
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • Deze soort is vooral te verwarren met  C. mayrella (kamsprietkokermot).
Coleophora alticolella - Gewone ruskokermot
Gewone ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Rus-eters.
 • Naast de genoemde Russoorten zijn er waarschijnlijk nog andere waarop deze soort voorkomt.
Ruige veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Het is een erg zeldzame soort!
 • Ze leeft monofaag op Luzula pilosa.
 • Deze soort is een zaadeter.
Coleophora argentula - Duizendbladkokermot
Duizendbladkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden op de zaden van duizendblad.
Coleophora artemisicolella - Bijvoetbloemkokermot
Bijvoetbloemkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In de herfst zijn de meeste rupsen in rusttoestand en zitten ze soms al aan de onderkant van de bladeren van de waardplant. Door de stengel wat om te draaien kan je daardoor de kokertjes op de onderkant van bladeren aantreffen.
 • Zitten ze nog op andere bloemhoofdjes dan is het erg moeilijk om ze te vinden. Een bloemhoofdje dwars op een ander bloemhoofdje verraad de aanwezigheid van deze soort (zie foto 5).
 • Om de aanwezigheid van kokertjes vast te stellen is het ook nuttig naar de kleine vraatgaatjes te zoeken op de zaadjes. (zie foto 4)
Coleophora asteris - Asterkokermot
Asterkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Er is verwarring mogelijk met de kokers C. obscenella, die hebben namelijk ook zaadpluisjes op de kokers, maar na de overwintering zijn die meestal verdwenen.
Coleophora atriplicis - Lichtbruine meldekokermot
Lichtbruine meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups leeft op een reeks lage planten zoals: (Amaranthaceae, oligofaag) Atriplex littoralis; Atriplex portulacoides; Salicornia; Suaeda, waarvan de eerstgenoemde de voornaamste is.
 • Meestal vindt men de larven op de vruchten, zelden bevinden ze zich ook op de bladeren.
Coleophora bornicensis - Bruine wormkokermot
Bruine wormkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd voor het eerst in ons land gevonden tijdens een excursie in Arlon door Zoë Vanstraelen op 3 oktober 2015. Na de eerste kokers werden gevonden zochten we samen met nog enkele andere mensen in hetzelfde gebied en vonden in totaal 64 kokers van deze soort! Een artikel over deze nieuwe soort zal later verschijnen in het wetenschappelijke magazine Phegea van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie. 
Coleophora caespititiella - Zeeruskokermot
Bieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort zit in een groep Rus-etende Coleophoridae en is meestal enkel door genitaal onderzoek te onderscheiden!
 • Ze leven ook meer verborgen dan de andere russoorten.
Coleophora clypeiferella - Roetstreepkokermot
Roetstreepkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Wegens zijn zeldzaamheid is er voorlopig erg weinig te vinden over de levenscyclus van dit diertje.
 • In 2014 herontdekt door Guido De Prins in zijn tuin te Merksem! Het was van 1952 geleden dat deze soort nog was waargenomen in ons land. 
 • Detailfoto's van het herkenbare gedeelte net onder de thorax zijn te vinden op de site Lepiforum.
Coleophora coronillae - Zwavelgele peulkokermot
Zwavelgele peulkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Voor het eerst in ons land gemeld uit de provincie Limburg in 2016. We gingen toen met de Werkgroep Bladmineerders naar Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd waar we twee goudkleurige exemplaren vingen van deze soort. Een artikel over deze vondst zal verschijnen in september in het wetenschappelijk tijdschrift Phegea.
Grijze metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's zijn dagactief.
Coleophora gallipennella - Hokjespeulkokermot
Bergerwtkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Monofaag op hokjespeul.
Bleke ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort zit in een groep van op Rus zaadetende Coleophora's en deze zijn moeilijk uit mekaar te houden. Enkel genitaalonderzoek, geeft zekerheid.
 • Ook leeft deze soort op zeer veel soorten soorten Rus: in het binnenland vooral Juncus inflexus, en in zoutkreken op J. gerardii en J. maritimus maar ook op: J. conglomeratus, J.effusus, J. articulatus en J. acutiflorus.
Averuitkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Uitgestorven in ons land. 
Coleophora hydrolapathella - Moeraskokermot
Moeraskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd pas in 1988 in België ontdekt.
 • Ze is uiterst lokaal! (zie verspreiding).
 • In 2016 voor het eerst in de provincie Limburg in Koersel aangetroffen.
 • Typisch is dat de rups nogal vrij veel spinsel afzet waar ze zich vastmaakt. Duidelijk te zien op verschillende foto's...
Coleophora lassella - Greppelrusjeskokermot
Greppelrusjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Van deze soort is nog weinig geweten.
 • Deze soort is in 2016 herontdekt in de provincie Oost-Vlaanderen in Melsen ~ Merelbeke in het natuurgebied de Scheldemeersen.
Coleophora maritimella - Zeeruskokermot
Zeeruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De naam zegt het al, "maritimella": het is een diertje dat bijna uitsluitend aan de kust voorkomt.
 • Coleophora glaucicolella leeft op dezelfde waardplant en maakt dezelfde gaatjes in de zaden, maar ziet er als koker wel helemaal anders uit.
 • Ook met de waardplant moet voorzichtig omgesprongen worden: Juncus gerardii vertoont bij gedroogde zaden weinig verschil met J. maritimus en heeft C. adjunctella als bewoner...
Coleophora mayrella - Kamsprietkokermot
Kamsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers en het gedrag van de rups zijn nauwelijks te onderscheiden van die van C. alcyonnipenella.
 • De imago's zijn vooral dagactief.
Coleophora obscenella - Guldenroedekokermot
Guldenroedekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Solidago virgaurea, Guldenroede is veruit de gewoonste voedselplant.
Coleophora ornatipennella - Graskokermot
Graskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is als jonge larve een zaadeter. Daarna leeft ze op grassen.
Coleophora otidipennella - Vroege veldbieskokermot
Vroege veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Dit is de vroegst vliegende Coleophora in ons land, vandaar de Nederlandse naam.
 • De kokers zijn vooral te verwarren met die van C. glaucicolella of C. alticolella.
Coleophora saxicolella - Donkere meldekokermot
Donkere meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • In Groot-Brittanië wordt deze soort de "gewoonste" van het land genoemd.
Coleophora silenella - IJlbestippeld silenekokermotje
IJlbestippeld silenekokermotje
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft van de zaden van Silene-soorten.
Coleophora sternipennella - Ganzenvoetkokermot
Ganzenvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste voedselplant is Chenopodium alba (Melganzevoet). 
Coleophora striatipennella - Muurkokermot
Muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
Liggende bremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft monofaag op de voedselplant: Cytisus supinus (liggende brem).
 • De soort is een zaadeter.
Veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Ook deze soort is uiterlijk niet te onderscheiden van andere op Juncus levende Coleophora's.
 • Ze werd in oudere literatuur vaak verward met C. alticolella.
 • Genitaalonderzoek kan zekerheid brengen.
Gestreepte ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft liefst in vochtige terreinen waar de voedselplant (soorten Rus) voorkomt.
 • Naast de genoemde waardplanten kan de soort, zeer uitzonderlijk, ook op andere Russoorten voorkomen.
 • Daarom is voorzichtigheid met conclusies trekken i.v.m. plant-soort-relatie geboden.
Coleophora tamesis - Zompruskokermot
Zompruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort wordt waarschijnlijk over het hoofd gezien of verward met de erg gelijkende C. taeniipennella.
 • Er is genitaalonderzoek nodig.
Coleophora tanaceti - Wormkruidkokermot
Wormkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Gewoonlijk leeft deze soort in of op de bloeiwijze, zelden is ze te vinden als bladmineerder. 
 • De kokers zijn het best te vinden in juli en augustus op de bloemen, omdat ze daarna de waardplant verlaten en op de grond een geschikte plaats zoeken om te overwinteren.
Coleophora trifolii - Lichte metaalkokermot
Lichte metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's vliegen overdag of lopen op en neer op de stengels van de voedselplant.
 • De beste tijd om de kokers te zoeken is als de zaden nog groen zijn, dan vallen de bruine kokers het beste op.
 • Later, als alle zaden ook bruin zijn, is de kans veel groter dat de blijvende kokers beslopen zijn.
 • De meeste rupsen gaan overwinteren in de strooisellaag.
Coleophora versurella - Bleekgestreepte meldekokermot
Bleekgestreepte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Normaal wordt in de literatuur niet gesproken van bladminerende activiteiten bij deze soort maar Chris Snyers vond C. versurella in Lima ~ Peru waarvan de jonge rupsjes kleine mijntjes maken op de bladeren in een langwerpige koker waarna ze na twee vervellingen overgaan tot zaadetende activiteit. De koker veranderd ook en wordt, op het moment van verandering van bladmineerder naar zaadeter, dikker en tonvormig. Ook de mondhoek veranderd van 10° naar 30° (pers. comm. Chris Snyers).
Coleophora vestianella - Zandmeldekokermot
Zandmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort is een zaadeter.
 • C. vestianella is (als imago) te verwarren met: C. silenella, C. galbullipennella, C. adspersella en C. versurella.
Goniodoma limoniella - Keizersgalmot
Keizersgalmot
Familie: Coleophoridae
 • Gezien de waardplant leeft deze soort enkel aan de kust.
 • De soort is een zaadeter.
Metriotes lutarea - Grijze muurkokermot
Grijze muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • In ons land monofaag op de waardplant. In de Alpen kan ze ook op Thesium alpinum, Alpenbergvlas zitten, een plant die niet bij ons voorkomt.
 • Soms zitten de imago's diep in de bloemen nectar te zuigen. Ze zijn overdag actief en komen ook op licht.